Omgevingsvergunningen 16 april tot en met 23 april 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 16 april tot en met 23 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Beethovenlaan/Trompetstraat/Serenade(2021-114): het tijdelijk (10 maanden) aanleggen van een bouwuitrit 16-4-2021
Swanendrift 78 (2021-115): het kappen van 4 bomen 16-4-2021
Händelstraat 89 (2021-116): het bouwen van een schuur aan de zijkant van de woning 17-4-2021
Parklaan 3 (2021-117): het bouwen van een zwembad 19-4-2021
Duparcstraat 13 (2021-118): het realiseren van een aanbouw aan de woning 20-4-2021
Schokkershaven 6 (2021-119): het plaatsen van een dakopbouw 20-4-2021
Burgemeester de Bruïnelaan 88 (2021-120): het aanleggen van een in-/uitrit 20-4-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 april tot en met 23 april 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Abraham Kuypersingel 63 (2021-051): het vervangen van de garagedeur door een vast kozijn met glas 19-4-2021
Dr. Lelystraat 6 (2021-069): het plaatsen van een dakopbouw 21-4-2021
Beethovenlaan/Trompetstraat/Serenade(2021-114): het tijdelijk (10 maanden) aanleggen van een bouwuitrit 21-4-2021

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 april tot en met 23 april 2021 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Ballade 87 (2021-058): het plaatsen van een carport 22-4-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 april tot en met 23 april 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Waterhoenstraat 1 (2021-062): het maken van een doorbraak tussen de keuken en de woonkamer 22-4-2021
Molenweg 66A HJD (2021-063): het verwijderen van de houten schuur en het plaatsen van een schuur met overkapping 20-4-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.