Omgevingsvergunningen 14 oktober tot en met 21 oktober 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 14 oktober tot en met 21 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Merwedeweg 12A (2021-250): het aanleggen van 3 uitritten 14-10-2021
Kort-Ambachtlaan ong. (2021-251): het kappen van 1 Els en het verplanten van 1 Valse Christusdoorn 14-10-2021
Londenseplein 110 (2021-252): het wijzigen van het dakterras naar een berging 14-10-2021
Abdij 85 (2021-253): het betrekken van het balkon bij de woning 17-10-2021
Onderdijkserijweg 244 (2021-254): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-10-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 14 oktober tot en met 21 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Sumatralaan 16a t/m 44a (2021-032): het realiseren van 29 woningen 14-10-2021
Molenweg 25A HJD (2021-125): het aanleggen van een zwembad 18-10-2021
Spechtstraat 42 (2021-209): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 18-10-2021
Dorpsstraat 167 HJD (2021-223): het verwijderen van de muur tussen de woonkamer en keuken 21-10-2021
Diverse adressen Zwijndrecht en Heerjansdam (2021-239): het kappen van 31 bomen 14-10-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 14 oktober tot en met 21 oktober 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Dorpsstraat 78-80 HJD (2021-201): het bouwen van 4 woningen en aanleggen van 3 uitritten 18-10-2021
Lindtsebenedendijk 149 (2021-213): het kappen van 171 bomen 21-10-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.