Omgevingsvergunningen 14 mei tot en met 21 mei 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 14 mei tot en met 21 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Stationsplein 4A (2021-139): het plaatsen van gevelreclame 12-5-2021
W.P. Speelmanstraat 5 (2021-140): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 14-5-2021
Polre 13 (2021-141): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 17-5-2021
Kadastrale percelen 6173 en 6174 HJD(2021-142): inrichten t.b.v. natuurontwikkeling, aanleggen wandelpad, plaatsen hekwerken, zitelementen en informatiepanelen 17-5-2021
Langeweg 480A HJD (2021-143): het kappen van 7 bomen 18-5-2021
Bolero 54 (2021-144): het plaatsen van een berging met meterkast t.b.v. de woonwagenstandplaats 19-5-2021
Ellingtonstraat 12 (2021-145): het plaatsen van een overkapping aan de bestaande schuur 19-5-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 14 mei tot en met 21 mei 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester de Bruïnelaan 118 (2021-030): het plaatsen van ene dakkapel aan de voorzijde van de woning 18-5-2021
Lindtsedijk 81 HJD (2021-092): het tijdelijk (2 jaar en 3 maanden) plaatsen van een stacaravan 19-5-2021
Nabij Winkelhaak 11 (2021-097): het plaatsen van 4 padel kooien 20-5-2021
Gerrit Kögelerstraat 20 (2021-100): het realiseren van een dakopbouw 20-5-2021
Parklaan 3 (2021-137): het kappen van 33 bomen 18-5-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 14 mei tot en met 21 mei 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Nabij Winkelhaak 11 (2021-097): het plaatsen van 4 padel kooien 18-5-2021
Gerrit Kögelerstraat 20 (2021-100): het realiseren van een dakopbouw 18-5-2021
Landmanweg 25 (2021-104): het realiseren van een wanddoorbraak 19-5-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.