Omgevingsvergunningen 11 november tot en met 18 november 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 11 november tot en met 18 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Burgemeester de Bruïnelaan 1 (2021-276): het kappen van 5 Coniferen en 1 Sierkers 11-11-2021
Lauwers 46 (2021-280): het plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de voorzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een nieuw kozijn met schuifpui 10-11-2021
Burg. G.H. Dercksenstraat 2 HJD (2021-281): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 10-11-2021
Poulencstraat 20 (2021-282): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 11-11-2021
t.h.v. Lindtsedijk 14 (2021-283): het kappen van 6 bomen 11-11-2021
Duivenvoorde 2 (2021-284-U): het brandveilig gebruiken van het pand 9-11-2021
Oude Stationsweg 3 (2021-285): het plaatsen van camerasystemen 15-11-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 11 november tot en met 18 november 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Veerweg 10 (2021-207): het tijdelijk (10 jaar, niet seizoen gebonden) plaatsen van een tent 18-11-2021
Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan 29 HJD (2021-224): het plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak 18-11-2021
Veerplein, Maasplein, De Werf, Zomerlust en Nieuwstraat (2021-230): het kappen van 26 bomen 18-11-2021
Jeroen Boschlaan nabij nr. 20-31 (2021-248): het kappen van 8 Lindebomen 18-11-2021
Duizendschoonstraat 12 (2021-271): het kappen van 1 Prunus (Kers) 18-11-2021
Poulencstraat 20 (2021-282): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 18-11-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 11 november tot en met 18 november 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Lindtsedijk nabij 14 (kadastrale sectie C, kadastraal perceelnummer 3004) (2021-206): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 12-11-2021
Rembrandtstraat 41 (2021-228): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 15-11-2021
De Gors HJD (kavel 4) (2021-232): het bouwen van een woning 18-11-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.