Omgevingsvergunningen 10 juni tot en met 17 juni 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 10 juni tot en met 17 juni 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Colijnweg 43 (2021-164): het verwijderen van de muur tussen woonkamer en keuken 10-6-2021
Langeweg 350 (2021-165): het plaatsen van reclame d.m.v. een ledscherm 11-6-2021
Waalhof 24 HJD (2021-166): het plaatsen van een bootlift en het verplaatsen van de vlonder 13-6-2021
Jhr. G.W. Tets van Goudriaanlaan nabij nr. 2 HJD (2021-167): het vervangen van de bestaande beschoeiing 11-6-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 10 juni tot en met 17 juni 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Trompetstraat 27 (2021-108): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 11-6-2021
Verweystraat 19 (2021-123): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-6-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 juni tot en met 17 juni 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Nabij Westerschelde 1 (2020-260): het bouwen van een appartementengebouw en bungalow 16-6-2021
Schokkershaven 6 (2021-119): het plaatsen van een dakopbouw 16-6-2021
Appelgaard 31 HJD (2021-122): het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping 15-6-2021
Verweystraat 19 (2021-123): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-6-2021
Akeleilaan 12 (2021-124): het veranderen van de gevels, het realiseren van een zwembad, het kappen van 4 bomen en het bouwen van een schutting 17-6-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.