Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten verleend 8 februari tot en met 14 februari 2021

 

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
08 februari 2021 tot en met 14 februari 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats voor de Rotterdamseweg 52 in Zwijndrecht. Dit voor de  periode van 01 februari 2021 tot en met 28 maart 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container, 3 x een glasbak en een schaftkeet op de Dr. Plesmanstraat en de Van Meelstraat in Zwijndrecht. Dit  voor de periode van 11 januari 2021 tot en met 2 maart 2021. Er is een containerwissel op maandag en donderdag tussen 08.00 en 09.00 uur.

Exploitatievergunning en DHW vergunning voor het bedrijf houdend onder de naam Wijnbar en Verre gelegen op het perceel Maasplein 67, 3331 LC in Zwijndrecht. Deze vergunningen zijn voor onbepaalde tijd verleend.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.