Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten verleend 17 mei 2021 tot en met 24 mei 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
17 mei 2021 tot en met 24 mei 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit mobiel onderzoekscentrum wordt geplaatst aan de Kromme Nering te Heerjansdam voor de periode van medio november 2021 tot en met eind januari 2022.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een spandoek ten behoeve van de collecteweek van het MS fonds op de kruising Molenstraat en Dorpsstraat in Heerjansdam voor de periode van 28 juni 2021 tot en met 3 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container (10m2) aan de ingang van de Dollard 48, 54 en 76 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 22 april 2021 tot en met 28 mei 2021.

.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.