APV en bijzondere wetten verleend 19 juli tot en met 25 juli 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
19 juli 2021 tot en met 25 juli, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning voor de Stichting De Heerjansdames met betrekking tot het organiseren van een Buitenspeeldag in speeltuin Aalbespad in Heerjansdam. Het evenement vindt plaats op woensdag 8 september 2021 van 13.00 tot 17.00 uur. De opbouw vindt plaats op dezelfde dag tussen 08.00 en 13.00 uur en de afbouw na afloop tot 21.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats bij Volgerland 18 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 15 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats bij de Symfonie 8 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 12 juli 2021 tot en met 27 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer voor bouwafval op een parkeerplaats bij de Wilgenstraat 26 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 6 juli 2021 tot en met 23 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een zeecontainer om inboedel in te plaatsen als opslag bij de parkeerplaatsen aan de Prins Hendrikstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 23 juli 2021 tot en met 27 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van rijplaten inclusief bouwhek als tijdelijke parkeervoorziening bij de Molenvliet in Zwijndrecht. Dit voor de periode van september 2021 tot en met maart 2022.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.