Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 01 tot en met 07 februari 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
01 februari 2021 tot en met 07 februari 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van twee schaftwagens en een dixie op enkele parkeerplaatsen in de Langeraarstraat in Zwijndrecht in verband met schilderwerkzaamheden in opdracht van Woonkracht 10. Gedurende het project zal er een mobiele hoogwerker worden geplaatst. Dit voor de  periode van 18 januari 2021 tot en met 30 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een projectbord in het gras bij de kruising aan de Buizerdstraat in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 5 februari 2021 tot en met 5 februari 2022.

Standplaatsvergunning voor de verloop van noten en aanverwante producten, iedere vrijdag vanaf het Wagenveld in Zwijndrecht en iedere zaterdag vanaf de Kromme Nering in Heerjansdam. Dit voor de periode tot 31 december 2021.

Geluidsontheffing  in de periode van week 13 en 14 van zaterdag 3 april 2021 , 23.00 uur tot en met dinsdag 6 april 2021, 07.00 uur vanwege spoorvernieuwingswerkzaamheden in Zwijndrecht. .

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.