APV en bijzondere wetten verleend 9 augustus tot en met 15 augustus 2021

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 9 augustus 2021 tot en met 15 augustus 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas en aanverwante producten op locatie Kromme Nering in Heerjansdam. Dit wekelijks op woensdag tot aan het einde van het jaar (2021).

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het uitbreiden van het opslagterrein op de groenstrook Kievietstraat hoek Karekietstraat (Meerkoetstraat e.o.) in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 23 augustus 2021 tot en met 1 juli 2022.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het inrichten van een bouwplaats op het Slagveld in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 12 augustus 2021 tot en met 17 december 2021.

Melding klein evenement voor het organiseren van een veiligheidskeuring van fietsen. Locatie is aan de Dollard (zijde Beneluxlaan) naast Winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Dit op 9 oktober 2021 tussen 09.00 en 18.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een tijdelijke containerlift op het Fazantplein (direct tegen galerij) in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 11 augustus 2021 tot en met 18 september 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het inrichten van een depot steenslag & depot materieel aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 1 september 2021 tot en met 17 september 2021.

Standplaatsvergunning voor een promotiecampagne voor Desperados Virgin 0.0% bij Winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Dit op zaterdag 29 augustus 2021 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Melding klein evenement voor het organiseren van een burendag op het grasveld aan de Meerkoetstraat in Zwijndrecht. Dit op 4 september 2021 van 14.00 tot 21.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats aan de Suite in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 11 augustus 2021 tot en met 20 augustus 2021.

RVV ontheffing verkeersbord C21. Voor het gebied vanaf de Jollensteiger naar de Euryzakade geldt er voor een periode van een jaar met ingang van 13-08-2021 een ontheffing op grond van artikel 87 in samenhang met artikel 24 RVV 1990. Deze ontheffing houdt in dat er onder aanvullende voorschriften gebruik gemaakt mag worden van zwaardere voertuigen voor noodzakelijke werkzaamheden dan normaal is toegestaan.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.