APV en bijzondere wetten verleend 8 maart tot en met 14 maart 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
08 maart  2021 tot en met 14 maart 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op  een parkeerplaats bij Harseveld 13 in Zwijndrecht. Dit voor de  periode van 08 maart 2021 tot en met 08 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats aan de Dollard in Zwijndrecht. Dit  voor de periode van 22 maart 2021 tot en met 9 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats nabij de P. Zeemanstraat 17 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 01 april 2021 tot en met 31 mei 2021.

 

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.