APV en bijzondere wetten verleend 5 juli tot en met 11 juli 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
05 juli 2021 tot en met 11 juli 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van een parkeerplaats bij de Anjerstraat 62 in Zwijndrecht voor het plaatsen van een puincontainer voor bouwafval. De container is geplaatst op 30 juni 2021 tot en met 14 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van een parkeerplaats bij Duivenvoorde 16 voor het plaatsen van een grofvuilcontainer voor bouwafval. De container is geplaatst op 29 juni 2021 tot en met 23 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte de plaatsing van een containerunit in Kort ambacht Zuid voor het uitvoeren van een vaccinatie actie. De containerunit wordt geplaats op 12 juli en blijft staat tot en met donderdag 15 juli 2021. Er zal worden geïnformeerd en geprikt van 12.00 tot 20.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van een parkeerplaats bij Symfonie 34 in Zwijndrecht voor het plaatsen van een bouwcontainer. Dit voor de periode van 05 juli 2021 tot en met 14 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het gebruik van een parkeerplaats bij Hellenburg 9 in Zwijndrecht voor het plaatsen van een grofvuilcontainer voor bouwafval. Dit voor de periode van 27 augustus tot en met 01 oktober 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een tijdelijke containerlift aan het Fazantplein 17-123, dit voor de periode van 13 juli tot en met 13 augustus 2021.

Tijdelijke ventvergunning voor het verkopen van aardbeien vanuit een handelswagen voor maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur. Dit voor de periode van 01 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021.

Collectevergunning voor de collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting van 10 oktober tot en met 16 oktober 2021.

Melding klein evenement voor het organiseren van een straat BBQ op 24 juli 2021 aan de Nijhofstraat in Zwijndrecht.

Evenementenvergunning voor het houden van het evenement Buitenconcert Muziekvereniging EMM op het plein voor de Sporthal Den Dam aan de Sportlaan in Heerjansdam. Het evenement vindt plaats op 12 juli 2021 van 19.30 tot en met 20.30 uur.

Evenementenvergunning voor het houden van het evenement Bouwstad op locatie Groot Karreveld in Zwijndrecht. Het evenement vindt plaats van 19 juli 2021 tot en met 23 juli 2021 van 09.00 tot 16.30 uur.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.