APV en bijzondere wetten verleend 29 maart tot en met 04 april 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
29 maart 2021 tot en met 04 april 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning tijdelijke geluidsontheffing in verband met noodzakelijk onderhoud aan het spoor. Dit in de periode van week 23, 24, 25 en 26 2021 (van donderdag 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur).

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het inrichten van een tijdelijke bouwplaatsinrichting binnen een groenstrook aan de Drakesteijn. De bouwplaatsinrichting is nodig ter ondersteuning van grootschalig onderhoud aan diverse woningen in vier omliggende werkgebieden. Dit onderhoud zal plaatsvinden van 29 maart 2021 tot en met 30 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats aan de Laan van Nederhoven 84 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 24 maart 2021 tot en met 06 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van maximaal twee containers (24m2) aan de Uilenkade (waterkant) in Zwijndrecht. De containers worden gebruikt als opslag voor onderdelen. Dit voor de periode van 30 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.