APV en bijzondere wetten verleend 25 mei 2021 tot en met 30 mei 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
25 mei 2021 tot en met 30 mei 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning tijdelijke geluidsontheffing voor week 28 en week 37 2021, van zaterdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen 07.00 uur in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de Rijksweg A16. De ontheffing betreft werkzaamheden voor het onderhoud aan de asfaltverharding en aan diverse bruggen/viaducten aan de Koninginneweg en de Karel Doormanlaan, op de rijkswegen in de gemeente Zwijndrecht.

Vergunning tijdelijke geluidsontheffing voor werkzaamheden rondom de spoorwegovergangen aan de Lindtsedijk. Deze zullen plaatsvinden in de weken 23, 24, 25 en 26. Het tijdstip in deze weken is van vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 07.00 uur en van zaterdag 19.00 uur tot zondag 07.00 uur.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het inrichten van een opslagterrein ten behoeve van werkzaamheden voor Oasen en Stedin bij de Meerkoetstraat e.o. op de groenstrook Kievitsstraat hoek Karekietstraat in Zwijndrecht voor de periode van 5 juli 2021 tot en met 1 juli 2022.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats aan de Anjerstraat, ter hoogte van het Evangelisch College in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 7 mei 2021 tot en met 29 juni 2021.

.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.