APV en bijzondere wetten verleend 22 maart tot en met 28 maart 2021

 

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
22 maart  2021 tot en met 28 maart 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een keetwagen op een parkeerplaats aan de Noteboomstraat en een steiger tegen de gevel van de Noteboomstraat in Zwijndrecht. Dit voor de  periode van 01 april 2021 tot en met 31 december 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats aan de Roerdompstaat  in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 02 maart 2021 tot en met 14 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een  zeecontainer als opslag op het IJsvogelplein voor de periode van 19 april 2021 tot en met 20 oktober 2021, op het Fazantplein van 12 juli 2021 tot en met 3 september 2021 en op het Leeuwerikplein van 06 september 2021 tot en met 29 oktober 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op de Dollard in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 22 maart 2021 tot en met 09 april 2021.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.