APV en bijzondere wetten verleend 19 april 2021 tot en met 22 april 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
19 april 2021 tot en met 22 april 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container voor het afvoeren van verbouwingsmaterialen op een parkeerplaats bij de Valeriussingel 99 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 10 mie 2021 tot en met 14 juni 2021.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.