APV en bijzondere wetten verleend 18 januari 2021 tot en met 24 januari 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
18 januari 2021 tot en met 24 januari 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een keetwagen inclusief toilet op een parkeerplaats aan de Cort van de Lindenstraat (nabij nummer 13) in Zwijndrecht voor de periode van 22 januari 2021 tot en met 19 februari 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer op een parkeerplaats aan de Mozartlaan in Zwijndrecht voor de periode van 19 februari 2021 tot en met 12 maart 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een afgesloten container op een parkeerplaats aan de Julianastraat 2 in Heerjansdam. Dit voor de periode van 29 januari 29021 tot en met 12 februari 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een keet/toilet en een container op een parkeerplaats van het Marsdiep nabij nummer 14 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 18 januari 2021 tot en met 15 maart 2021.

Exploitatievergunning voor het horecabedrijf Herra traditionele smaak, gelegen op het perceel Hof van Holland 41, 3331 GH in Zwijndrecht. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd verleend.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.