APV en bijzondere wetten verleend 14 maart 2021 tot en met 21 maart 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
15 maart  2021 tot en met 21 maart 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een schaftkeet en een toilet op drie parkeerplaatsen aan de Burgemeester Jansenlaan 319 tot en met 40 in Zwijndrecht. Dit voor de  periode van 22 maart 2021 tot en met 03 mei 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats aan de Van Hogendorplaan 33 A in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 16 maart 2021 tot en met 12 april 2021.

Verlenging gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats tegenover Abdij 13 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 02 maart 2021 tot en met 11 april 2021.

 

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.