APV en bijzondere wetten verleend 14 juni tot en met 20 juni 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
14 juni 2021 tot en met 20 juni 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats op het plein nabij de Dotterbloemstraat nummer 2 in Zwijndrecht. De container is geplaatst op 4 juni 2021 en blijft staan tot en met 30 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor de Van Hogendorplaan 10 in Zwijndrecht. De container wordt geplaatst van 2 juli tot en met 16 juli 2021.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.