APV en bijzondere wetten verleend 12 juli tot en met 18 juli

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
12 juli 2021 tot en met 18 juli 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het handmatig opgraven van 5 handholes in verband op de locaties Sumatralaan 67, Van Ruisdaelstraat 2, Europaweg 2, Dr. Boutenstraat 25 en Koninginneweg 56 in de nacht van 22 juli 23.00 uur tot en met 23 juli 2021 06.00 uur..

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.