APV en bijzondere wetten verleend 07 juni 2021 tot en met 13 juni 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
07 juni 2021 tot en met 13 juni 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een keet en een hoogwerker aan de Willem van Oranjelaan in Zwijndrecht. De keet en hoogwerker worden geplaatst voor schilderwerkzaamheden en zullen er staan vanaf 31 mei 2021 tot en met 30 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwplaats van totaal 300 m2. Een en ander wordt geplaatst als depot ten behoeve van opslag van materialen voor de gassanering aan het Oranjeplein en aanliggende straten. Het depot wordt ingericht op parkeerplaatsen aan de Mauritsstraat. De start is rond 11 juni 2021 en de vermoedelijke einddatum is vooralsnog rond eind augustus 2021.  

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats voor de Burgemeester Jansenlaan 23 in Zwijndrecht. De container is reeds geplaatst en blijft staan tot en met 10 juli 2021.

Tijdelijke geluidsontheffing voor week 23, 24, 25 en 26 2021 van woensdag 17.00 uur tot en met zondag 24.00 uur in verband met noodzakelijk onderhoud aan het spoor in de gemeente Zwijndrecht.

 

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.