APV en bijzondere wetten verleend 8 november tot en met 14 november 2021

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 8 november 2021 tot en met 14 november 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet, voor het schenken van alcohol tijdens het evenement Winterfair van 16 tot en met 19 december 2021 op het Raadhuisplein te Zwijndrecht.

Vergunning gebruik openbare ruimte art. 2.10 A voor het plaatsen van een afvalcontainer bij de Landmanweg deels op de stoep/deels in het gras van 02 november tot en met 30 november 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte art. 2:10 A voor het plaatsen van een puincontainer op een parkeerplaats op het Hoveniersplein voor de periode van 17 december 2021 tot en met 20 december 2021.

Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen voor alle woensdagen, vrijdagen en zaterdagen op een aangewezen locatie bij Winkelcentrum Kort Ambachtlaan voor de periode van 10 jaar.

Standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen voor alle zaterdagen op een aangewezen locatie op de Kromme Nering in Heerjansdam voor de periode van 10 jaar. 

Vergunning gebruik openbare ruimte art. 2:10 A voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats in de Walraven van Hallstraat in Zwijndrecht tot en met 16 december 2021.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.