APV en bekendmakingen verleend 12 april 2021 tot en met 18 april 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
12 april 2021 tot en met 18 april 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning tijdelijke geluidsontheffing in verband met het ingraven van een telecomkabel van Ziggo B.V. aan de Lindtsedijk te Heerjansdam in de gemeente Zwijndrecht. Dit voor de periode van maandag 19 april 2021, 23.00 uur tot en met dinsdag 20 april 2021, 07.00 uur.

Collectevergunning collecte aan "Stichting Kinderen van de Voedselbank"  voor het houden van een collecte in de gemeente Zwijndrecht in de periode van 25 juli 2021 tot en met 31 juli 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een tijdelijke containerlift (15m2) aan het IJsvogelplein 9-56, rechts van de hoofdingang. Dit voor de periode van 19 april 2021 tot en met 21 mei 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor uitstallingen bij de winkel Westra Witgoed, gelegen aan de Frits Vogelstraat 16 in Zwijndrecht. Deze vergunning wordt verleend voor de periode van 10 maart 2021 tot en met 31 december 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een caravan langer dan de toegestane drie dagen op een parkeerplaats aan de Stenenkamer 9 in Zwijndrecht. Dit voor de periode van 3 mei 2021 tot en met 12 mei 2021.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.