APV EN BIJZONDERE WETTEN verleend 1 maart tot en met 7 maart 2021

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
01 maart  2021 tot en met 07 maart 2021, de volgende beschikkingen afgegeven:

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op de weg langs de kant van de Plantageweg 36 Zwijndrecht. Dit voor de  periode van 08 maart 2021 tot en met 15 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een vuilcontainer op een parkeerplaats nabij Opera 6 in Zwijndrecht. Dit  voor de periode van 08 maart 2021 tot en met 9 april 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van twee portocabins, 2 puincontainers, 1 eco-toilet en een mobiele hoogwerker in 5 parkeervakken op de navolgende data/locaties: IJsvogelplein 9 – 56 (flat de Driehoeken) van 08 maart 2021 tot en met 14 mei 2021, IJsvogelplein 62 – 109 (flat De Cirkels) van 17 mei 2021 tot en met 23 juli 2021 en IJsvogelplein 177 – 264 (flat De Kegels) van 16 augustus tot en met 03 september 2021. Dit voor onderhoud en schilderwerk aan het IJsvogelplein.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een bouwcontainer op het plein nabij Dotterbloem 2 in Zwijndrecht. Dit  voor de periode van 25 februari 2021 tot en met 25 maart 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een container op een parkeerplaats Abdij 13 in Zwijndrecht. Dit  voor de periode van 02 maart 2021 tot en met 19 maart 2021.

Standplaatsvergunning voor de locaties Wagenveld in Zwijndrecht en Kromme Nering in Heerjansdam tot en met 31 december 2021. De vergunning is voor de verkoop van noten (en aanverwante producten) iedere vrijdag vanaf het Wagenveld en iedere woensdag en zaterdag vanaf de Kromme Nering.

Standplaatsvergunning voor de locatie Kromme Nering in Heerjansdam tot en met 31 december 2021. De vergunning is voor de verkoop van bloemen en planten iedere woensdag vanaf de Kromme Nering.

Standplaatsvergunning voor de locatie Kromme Nering in Heerjansdam tot en met 31 december 2021. De vergunning is voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit iedere woensdag vanaf de Kromme Nering.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, via telefoonnummer: 14 078.