2022 09 15 Overzicht nevenfuncties rekenkamer Zwijndrecht

REKENKAMER || ZWIJNDRECHT

Overzicht nevenfuncties rekenkamer Zwijndrecht

Voorzitter rekenkamer: Hans Verdellen

Benoemd door de raad van Zwijndrecht vanaf 1 augustus 2019

  • Directeur Public Profit B.V., Sevenum (bezoldigd)

  • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Limburg (bezoldigd)

  • Lid Provinciale Rekenkamer Provincie Zeeland (bezoldigd)

  • Medewerker wijnbedrijf Zaerums Genieten (onbezoldigd) Extern lid rekenkamer: Lydia Zwier

Benoemd door de raad van Zwijndrecht vanaf 1 oktober 2019

  • Zelfstandig Professional Dionysia Advies (bezoldigd)

  • Lid rekenkamercommissie Hoogeveen (bezoldigd)

  • Lid Rekenkamer Arnhem (bezoldigd)

  • Medemaker Social Innovation Lab (onbezoldigd)

  • Voorzitter Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland (onbezoldigd)
September 2022