2020 01 21 Overzicht nevenfuncties rekenkamer Zwijndrecht

REKENKAMER || ZWIJNDRECHT

Overzicht nevenfuncties rekenkamer Zwijndrecht

Voorzitter rekenkamer: Hans Verdellen

Benoemd door de raad van Zwijndrecht vanaf 1 augustus 2019

 • Directeur Public Profit B.V., Sevenum (bezoldigd)

 • Voorzitter Rekenkamer Gemeente Breda (bezoldigd)

 • Lid rekenkamer Arnhem (bezoldigd)

 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Limburg (bezoldigd)

 • Lid Provinciale Rekenkamer Provincie Zeeland (bezoldigd)

 • Medewerker wijnbedrijf Zaerums Genieten (onbezoldigd)¬†Extern lid rekenkamer: Lydia Zwier

Benoemd door de raad van Zwijndrecht vanaf 1 oktober 2019

 • Zelfstandig Professional Dionysia Advies (bezoldigd)

 • Voorzitter¬†rekenkamercommissie Ede (bezoldigd)

 • Lid rekenkamercommissie Hoogeveen (bezoldigd)

 • Lid Rekenkamer Arnhem (bezoldigd)

 • Medemaker Social Innovation Lab (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland (onbezoldigd)
Januari 2020