Persbericht Rekenkamercommissie - Kan ik nog iets voor u doen? onderzoek communicatie

 

 

 

 

Behandeld door

Persbericht

 

Datum

Gerard Timmerman

 

20 april 2018

 

 

 

 

Persbericht

ONDER EMBARGO TOT 24 APRIL 19.40 UUR

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek Rekenkamercommissie Zwijndrecht

 

Kan ik nog iets voor u doen?

 

De Rekenkamercommissie Zwijndrecht heeft onderzocht hoe de gemeente met inwoners communiceert en hen informeert bij vragen of verzoeken. De commissie constateert dat de informatie van de gemeente toegankelijk is, maar nog beter kan aansluiten bij de behoeften van inwoners.

 

Vragen van inwoners kunnen op uiteenlopende manieren bij de gemeente binnenkomen. De onderzoekers hebben zelf gebeld, gemaild of op de website gekeken om de gewenste informatie te vinden. Uit het onderzoek met de titel 'Kan ik nog iets voor u doen?' blijkt dat de informatie van de gemeente over het algemeen redelijk goed te verkrijgen en toegankelijk is. De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen om de communicatie nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van inwoners.

 

Overzicht kwijt

In de veelheid van informatie kunnen mensen soms het overzicht kwijtraken. De rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat mensen geholpen worden bij het vinden van de juiste informatie, ook als dit bij een andere organisatie is.
De commissie wil dat bij telefonische informatieverzoeken meer verdieping en ondersteuning geboden wordt ten opzichte van de aangeboden informatie op de website.

 

Actief reageren en meedenken

Daarnaast doet de rekenkamercommissie suggesties voor verbetering van de website van de gemeente en de zoekfunctie daarbinnen. De gemeente kan bijvoorbeeld gebruik maken van de vragen die mensen via de website stellen om te leren waar op dat moment behoefte aan is. Ook is het goed als de gemeente actief reageert en meedenkt, wanneer burgers met ideeën of suggesties voor initiatieven komen.

Tenslotte beveelt de rekenkamercommissie aan dat de gemeenteraad een discussie voert over de kaders en normen die de gemeente dient te hanteren bij het verstrekken van informatie.

 

Presentatie onderzoek

De Rekenkamercommissie Zwijndrecht presenteert het onderzoek op 24 april van 19.40 tot 19.55 uur tijdens een openbare informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad.

 

 

Noot voor de redactie:

Op 24 april van 19.40 tot 19.55 uur wordt het rapport "Kan ik nog iets voor u doen?" tijdens een openbare informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad gepresenteerd. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Op het rapport rust een embargo tot 24 april 19.40 uur.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Jan Groen. rekenkamercommissie Zwijndrecht, tel 0655364841