Rapport Effectiviteit,efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht Rekenkameronderzoek afvalbeleid 13 oktober 2020

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Rapport Effectiviteit,efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht Rekenkameronderzoek afvalbeleid 13 oktober 2020’, 02 december 2020, pdf, 2MB