Rekenkameronderzoek afvalbeleid Zwijndrecht

Op 13 oktober 2020 heeft de rekenkamer Zwijndrecht het onderzoek: ¨Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht aan de gemeenteraad gepresenteerd¨