Bijlage brief begrotingsraad 2020 -2023

Waaronder: ambtelijk hoor- en wederhoor en quick scan begroting 4 november 2019.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Bijlage brief begrotingsraad 2020 -2023’, pdf, 192kB