Kinderburgemeester en kinderambassadeurs

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen in Zwijndrecht meedenken en hun stem laten horen. De kinderburgemeester en ambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol.

Zwijndrecht zoekt nieuwe kinderambassadeurs en kinderburgemeester

Zit jij na de zomer in groep 7 of 8 van de basisschool? En vind je het leuk om jouw mening te geven? Geef je dan op om namens jouw school kinderambassadeur te worden! Elke 6 weken komen de kinderburgemeester en de ambassadeurs op woensdagmiddag in het gemeentehuis samen om te praten over belangrijke onderwerpen.

Wil jij kinderambassadeur worden?

Leuk! Meld je dan vóór 1 juni aan door een mail te sturen naar kinderburgemeester@zwijndrecht.nl en schrijf daarin waarom jij kinderambassadeur wilt worden. Uit alle aanmeldingen wordt per school 1 kinderambassadeur gekozen. Uit de gekozen ambassadeurs wordt vervolgens na een gesprek de kinderburgemeester gekozen.
Na de zomervakantie worden de nieuwe kinderburgemeester en alle ambassadeurs tijdens een echte raadsvergadering geïnstalleerd. Je bent kinderambassadeur of burgemeester voor één schooljaar. 

Waarom het zo leuk is om kinderambasasdeur te zijn? De kinderambassadeurs en burgemeester van dit jaar vertellen het!

De kinderambassadeurs van schooljaar 2021/2022

Jaylinn Addink, uit groep 8 van KBS De Toermalijn is kinderburgemeester van de gemeente Zwijndrecht gedurende het schooljaar 2021/2022. Zij wordt daarbij geholpen door kinderambassadeurs Jackie Ann, Susa, Fenne en Merel. Met elkaar denken ze na over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor Zwijndrecht. Jaylinn is erg enthousiast over haar functie: "Ik vind het heel leuk om dingen te organiseren voor Zwijndrecht. Ik heb veel ideeën, die ik met de kinderambassadeurs ga bespreken. We horen ook graag van alle andere kinderen wat zij belangrijk vinden." 

Sophie van der Walle van KC Impuls startte in 2020 als eerste kinderburgemeester van Zwijndrecht en werd daarbij ondersteund door kinderambassadeurs Merel, Olivia, Luna en Aren. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 september 2021 droegen zij het stokje over aan deze nieuwe toppers!

Gevraagd en ongevraad advies

Leren meedenken, naar elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, een eigen mening vormen, daarover praten en samen tot een beslissing komen; dat zijn belangrijke fundamenten van onze democratie. Dit leren kinderen het beste door het zelf te doen. Zwijndrecht geeft ze deze mogelijkheid door een jaar lang kinderburgemeester of 1 of 2 jaar kinderambassadeur te zijn. De kinderen kunnen zelf onderwerpen aandragen, maar het gebeurt ook regelmatig dat medewerkers van de gemeente de kinderen vragen om ergens over mee te denken of bij te helpen.