Zittingen van het centraal stembureau. Kandidatenlijsten.

Zitting 1 februari 2022

Op 1 februari 2022 onderzocht het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten.

Direct na de zitting liggen ter inzage bij de receptie van de gemeente:

Zitting 4 februari 2022

Op 4 februari 2022 besloot het centraal stembureau om 10.00 uur in een openbare zitting over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • handhaving van de geplaatste aanduiding
  • de nummering van de kandidatenlijsten

Het proces-verbaal I4 (pdf, 295 kB) van deze zitting ligt na de zitting ter inzage bij receptie van de gemeente.