Alles over stemmen bij verkiezingen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We kiezen dan de leden van de gemeenteraad. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

U mag dit jaar ook stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Dit kan in Zwijndrecht bij 4 stembureaus. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Deze 2 dagen zijn vooral bedoeld om drukte bij de stembureaus op woensdag te voorkomen. 

Bezorging kandidatenlijst 

U ontvangt uiterlijk 12 maart 2022 de kandidatenlijst. Hierop staan de partijen en de kandidaten waarop u kan stemmen. 

Stempas

U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u:

 • 18 jaar of ouder bent 
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of een EU-burger bent
 • geen EU-burger bent maar minimaal 5 jaar (legaal en onafgebroken) in Nederland woont
 • in Zwijndrecht woont
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U ontvangt dan automatisch een stempas om te stemmen. De stempas ontvangt u op zijn laatst 2 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat neemt u mee bij het stemmen?
 • uw stempas
 • uw originele identiteitsbewijs

In het stembureau:

 • heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs in de hand
 • gaat u alleen het stemhokje in
 • mag u niet iemand machtigen om voor u te stemmen

Iemand machtigen om voor u te stemmen bij coronaklachten

Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga niet naar het stembureau. Vraag een andere kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u met een volmacht.

Maatregelen op het stembureau

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen. 

 • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen
 • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven
 • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht
 • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang
 • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm
 • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood
 • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon
Stembureaus 
 

U kiest zelf in welk stembureau u gaat stemmen in uw gemeente. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Bekijk hier het overzicht van stembureaus.

Stempas kwijt of beschadigd?

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan kon u voor 11 maart 17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen.

Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

Als u niet zelf gaat stemmen - Volmacht afgeven 

Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. De kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):

 • woont ook in Zwijndrecht
 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag 2 keer stemmen met een volmacht 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst is het om de achterkant van de stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)

De kiezer die voor u gaat stemmen neemt dit mee naar het stembureau:

 • uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening
 • een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon

U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis).

Wilt u toch geen volmacht geven? Vraag dan uw stempas terug voordat de andere kiezer voor u gaat stemmen. 

2. Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. De kiezer die voor u gaat stemmen, heeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De aanvraag moet uiterlijk 11 maart 2022 voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

 
 
 

We sturen het schriftelijke volmacht bewijs op naar degene die voor u stemt. Met het schriftelijke volmacht bewijs kan diegene voor u stemmen. U ontvangt zelf ook een bericht. Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Schriftelijke volmacht kwijt?

Opnieuw een schriftelijke volmacht aanvragen is niet mogelijk. De gemachtigde kan niet meer namens u stemmen. Ook kan u zelf niet meer stemmen.

Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs? 

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan vóór 3 maart een nieuw identiteitsbewijs aan. Of vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat een andere kiezer voor u kan stemmen.

Identiteitsbewijs beschadigd

Heeft uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina)? Dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.