Ondersteuningsverklaring voor politieke partij

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn op 15 maart 2023.

Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij:

  • voor het eerst meedoet aan verkiezingen
  • bij de vorige verkiezing geen zetels heeft behaald
  • meedoet met een blanco lijst

Mag u deze verkiezingen stemmen? Dan kunt u een ondersteuningsverklaring geven. U mag aan 1 politieke partij een ondersteuningsverklaring geven. 

Regelen van een ondersteuningsverklaring

U laat de ondersteuningsverklaring ondertekenen bij de Gemeentewinkel. Dit kan van 16 tot en met 30 januari 2023 bij de balie van de Gemeentewinkel. 

De balie is open op:

  • maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, van 09.00 tot 12.00 uur
  • woensdag van 13.00 tot 20.00 uur

Neem de ondersteuningsverklaring (model H4) en uw geldige identiteitsbewijs mee. De ambtenaar controleert de persoonsgegevens, zet een stempel en ondertekent de verklaring. U krijgt direct de ondersteuningsverklaring terug.

Ondertekende ondersteuningsverklaring afgeven aan de politieke partij

U zorgt er zelf voor dat de politieke partij uw ondertekende ondersteuningsverklaring krijgt. Doe dit voor 30 januari 2023, de dag van kandidaatstelling. 

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Kiesraad.