Melding maken bij het centraal stembureau

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau.

Waterschap

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van het gemeentelijk stembureau bij Waterschapsverkiezingen 2023 voor waterschap Hollandse Delta? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta.

Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta moet de melding vóór dinsdag 21 maart 2023 10.00 uur ontvangen zijn.
Uw melding wordt alleen in behandeling genomen als het aan de volgende eisen voldoet:
•    Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat.
•    De melding moet gaan over iets dat uzelf hebt waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.”
•    Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen, of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een slecht toegankelijk stemlokaal.
•    Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau. Dat kan ook per e-mail naar waterschapsverkiezingen@wshd.nl of met dit formulier.
•    Een melding mag anoniem worden gedaan. Naam en contactgegevens zijn niet verplicht.

Meldingsformulier Waterschap
 

Provinciale Staten

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u een melding maken bij het centraal stembureau. U kunt een melding maken tot woensdag 22 maart 10.00 uur. Dat kan via het formulier hieronder.

Voorwaarden

-    Uw melding moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    U licht uw melding zoveel mogelijk toe. De melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Geef precies aan wat er volgens u fout is. Het is niet voldoende als u alleen meldt dat er een fout is gemaakt.
-    Uw melding gaat over iets dat u zelf heeft gezien. Dus niet van horen zeggen, zoals: “Ik heb gehoord dat in stembureau x niet goed is geteld.”  
-    Uw melding gaat over een (mogelijke) fout in het (op)tellen van de stemmen. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan herstellen. Over andere zaken kunt u bezwaar maken tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een stembureau dat slecht bereikbaar is.
-    Wilt u een melding maken voordat de zitting van het centraal stembureau is? Dan kan dit alleen schriftelijk via het formulier. Het indienden van een schriftelijk melding kan tot en met 22 maart, 10.00 uur. 

Melden

Online melden
Vul het online formulier in voor 22 maart 2023 10.00 uur. U mag de melding anoniem doen. Uw naam en e-mailadres zijn niet verplicht.

Meldingsformulier Provinciale Staten

Melden tijdens openbare zitting
U kunt ook een melding doen tijdens de zitting van het centraal stembureau in Den Haag op vrijdag 24 maart. De voorzitter van het stembureau geeft aan wanneer er bezwaar gemaakt kan worden.