Aan het woord: Sabine Schipper, lijsttrekker D66

Luisteren naar inwoners

Sabine SchipperIets betekenen voor Zwijndrecht. Voor de plek waar mijn wieg stond, waar ik opgroeide en waar ik thuis ben. Dat is dé reden waarom ik me herkiesbaar stel als raadslid voor D66 Zwijndrecht. Zodat ik me hard kan blijven maken voor een gemeente waar kinderen fijn opgroeien, waar je prettig woont, geluisterd wordt naar inwoners, duurzaamheid en natuur centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik ben er van overtuigd dat het kan!
De laatste jaren is daaraan gewerkt. Maar nog steeds groeien kinderen op in armoede, heeft niet iedereen een huis, kan niet iedereen verduurzamen, niet iedereen zichzelf zijn en worden inwoners niet altijd serieus genomen. Maar er moet juist naar inwoners geluisterd worden. Naar u, naar jou. Inwoners maken immers Zwijndrecht en Heerjansdam. Samen met de andere D66 Zwijndrecht kandidaat-raadsleden (Cynthia van der Graaf, Frank Trijsburg, Dana Gooijer en Wim van Pelt) zet ik me daar keihard voor in. Daar heb ik uw steun en stem bij nodig. 

Ik ben Sabine Schipper, 38 jaar, socioloog, getrouwd, moeder, raadslid, fractievoorzitter én lijsttrekker voor D66 Zwijndrecht. 
Wil je meer weten over mij, over onze andere kandidaat-raadsleden, onze standpunten of wil je juist iets aan ons kwijt? Stuur me een mail of sluit (digitaal) aan bij onze fractie. 

SK.Schipper@zwijndrecht.nl 
www.D66zwijndrecht.nl