Aan het woord: Patrick Stam, kandidaat raadslid Groen Links

Kwetsbaarheid en kracht

Patrick Stam - Groen LinksMijn naam is Patrick Stam, 49 jaar, in Zwijndrecht geboren en trotse vader van 3 kinderen. Mijn werk bracht mij in interessante posities. Van o.a. magazijnmedewerker, actief lid in een ondernemingsraad tot trajectbegeleider Re-integratie, Detacheren en Begeleid Werken bij (toen) Drechtwerk en loonwaardespecialist bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Ik ben uiteindelijk door ziekte arbeidsongeschikt geraakt. Geen fijne periode, maar ik heb hierdoor wel geleerd dat kwetsbaarheid en kracht goed samengaan. Iets wat ik graag terug zou zien in het bestuur van onze gemeente. Wees open en eerlijk over kwetsbare zaken en zoek gezamenlijk naar oplossingen.

Ik mag momenteel het Sociaal Wijkteam Vivera en de Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunen als projectlid, ben vorig jaar politiek actief geworden en sinds december 2021 commissieraadslid. GroenLinks staat voor Menselijk, Eerlijk en Duurzaam. In Zwijndrecht richten wij ons niet alleen op armoedebestrijding, voor iedereen betaalbaar wonen, een groene en fijne leefomgeving, maar ook op een Zwijndrecht voor en met iedereen.
Er staat een nieuw team klaar, met steun van ‘oudgedienden’. Ik kan met recht zeggen trots te zijn hier onderdeel van uit te mogen maken en nodig de inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam graag uit GroenLinks te stemmen.

Meer informatie: zwijndrecht.groenlinks.nl.