Aan het woord: Liesbeth van Utrecht-Schuurman, nummer 2 lijst ChristenUnie-SGP

Dienstbaar, duurzaam en duidelijk

Liesbeth van UtrechtMijn naam is Liesbeth van Utrecht-Schuurman. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid namens de ChristenUnie-SGP. Naast mijn gezin en raadswerk ben ik vrijwilliger in het Albert Schweitzer ziekenhuis en bij dierenambulance Louterbloemen.
Werken met je hoofd, maar vooral vanuit je hart is iets wat bij mij past. Daarom heb ik mij de afgelopen jaren bezig gehouden met sociaal maatschappelijke onderwerpen, zoals het verbeteren van de leefomgeving, gezondheidszorg, groen, etc.

De mogelijkheid om ontspanning te vinden in de buitenlucht, dichtbij huis, is voor de ChristenUnie-SGP erg belangrijk. De verstedelijking, de druk op ruimte voor woningbouw en bedrijfslocaties, maakt dat we zuinig moeten zijn op de mogelijkheden voor recreatie binnen de gemeente. Wij willen de natuurgebieden en parken behouden; als daar ontwikkelingen nodig zijn, moeten die inpasbaar zijn in de huidige natuurlijke omgeving.
Verder wil ik mij vooral weer gaan inzetten voor een gezond en veilig leefklimaat voor onze inwoners. Wat mij betreft blijft de coffeeshop voorgoed gesloten in Zwijndrecht! Dit zijn de waarden waar de ChristenUnie-SGP voor staat en die bij mij passen: dienstbaar, duurzaam en duidelijk!

Meer informatie op de website van de ChristenUnie-SGP.