Aan het woord: Daan Spanjersberg, nummer 2 VVD

Zwijndrecht nog beter op de kaart zetten

Daan Spanjersberg - VVD"Na ruim 20 jaar België verhuisde ik in 2018 met mijn vrouw terug naar Nederland; dat werd Zwijndrecht en dat bevalt ons goed. Ik zocht aansluiting bij de fractie van de VVD en als geïnteresseerd lid woonde ik bijeenkomsten bij. Al snel werd ik gevraagd de VVD Zwijndrecht te vertegenwoordigen in het bestuur VVD Merwedrecht. Ik bleef lokaal VVD Zwijndrecht volgen tijdens vergaderingen. Ik vond het echt heel leuk zo af en toe mijn mening te geven tijdens deze vergaderingen. Dit was wat ik echt wilde in mijn eigen gemeente: meepraten over Zwijndrecht en Zwijndrechtse aangelegenheden. 

Ik breng expertise mee op heel specifieke gebieden, denk aan gezondheidszorg, sport en bewegen, onderwijs en ondernemerschap. Maar mijn algemene interesse geeft dat ook andere onderwerpen mij zeer boeien. Ik werk momenteel als programmamanager voor de Hogeschool Rotterdam en ben voorzitter van de werkgeversvereniging fysiotherapie. Ik kan mijn agenda heel flexibel inplannen, waardoor het mogelijk is het werk als gemeenteraadslid goed in te vullen. Een speerpunt voor mij is: met behoud van veel vrijheden veilig kunnen ondernemen, zowel voor de ondernemer als zijn klanten."