Raadsprogramma 2018-2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 24 april 2018 is het Raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht' 2018-2022 vastgesteld. 

Samen maken we Zwijndrecht krachtig

Het Raadsprogramma tot 2022 is concreet en ambitieus, biedt focus en geeft urgentie. De grootste uitdagingen waar we tot aan 2022 voor staan, zijn het verbeteren van de kwaliteit van de prominente plekken in Zwijndrecht, het verhogen van de hoeveelheid en kwaliteit van de woningen en het bestrijden van de armoede. Ondertussen heeft Zwijndrecht een rijk cultureel- en verenigingsleven, van sport tot muziek en van kerken tot evenementen. Het bruist van de initiatieven van inwoners en bedrijven en als gemeente ondersteunen wij dit van harte. We koesteren wat goed is en voegen daar meer goeds aan toe. Met elkaar maken we ons sterk om Zwijndrecht toekomstbestendig te houden!

Evaluatie Raadsprogramma

Begin 2022 is het raadsprogramma geëvalueerd. Deze evaluatie Krachtig Zwijndrecht: Eindevaluatie Raadsprogramma 2018-2022 treft u hier aan. 

Het Raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht' 2018- 2022 kunt u lezen in de orginele én verkorte versie. 
 

Verkorte versie    Originele versie