Profielschets nieuwe burgemeester

Hoe is de profielschets tot stand gekomen? De gemeenteraad heeft inwoners, ondernemers en organisaties in Zwijndrecht gevraagd mee te denken over het profiel. Een online peiling door een onafhankelijk onderzoeksbureau maakte deel uit van de zoektocht naar de toekomstige burgemeester van Zwijndrecht. Iedereen kon tot en met 24 september 2023 via een enquête aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Ruim 800 inwoners van Zwijndrecht en daarbuiten hebben in twee weken tijd de digitale vragenlijst ingevuld. Aan de hand van tien stellingen, zeven typerende kenmerken en twee open vragen konden de deelnemers aangeven aan wat voor persoon zij denken wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien en welke eigenschappen de toekomstige burgemeester moet hebben. Van de 822 mensen die de digitale enquête hebben ingevuld, wonen er 712 in Zwijndrecht. De andere 110 inwoners komen uit andere gemeenten (waaronder 84 mensen uit Hendrik-Ido-Ambacht) en vulden de vragenlijst in, omdat zij bijvoorbeeld naar school in Zwijndrecht gaan.

Communicatie

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werden inwoners via onder meer (sociale) media, advertenties, communicatiekanalen van de gemeente en het Bewonerspanel Zwijndrecht opgeroepen mee te doen. Ook zijn gemeenteraadsleden naar middelbare scholen in Zwijndrecht geweest. Daar gingen ze in gesprek met scholieren over belangrijke eigenschappen voor de toekomstige burgemeester en wat een gemeenteraad en een burgemeester doen. Ook de kinderburgemeester en de kinderambassadeurs werden gevraagd om mee te denken.

Bekijk de video voor een impressie van de gesprekken van de gemeenteraadsleden met leerlingen van middelbare scholen in Zwijndrecht:

Uitkomsten

Een ruime meerderheid (71%) heeft een voorkeur voor 'een enthousiaste aanvoerder' als type burgemeester. Uit de antwoorden op de tien stellingen kwam verder naar voren dat de Zwijndrechtenaren een voorkeur hebben voor een burgemeester die zijn of haar gevoelens laat zien. Ook zien zij graag een burgemeester die informeel is en vooral een burgervader of -moeder is in plaats van een bestuurder. Verder vinden de inwoners het belangrijk dat de burgemeester betrokken en benaderbaar is en snel actie durft te ondernemen en (hard) optreedt bij dreigend gevaar. Niet op alle punten is er overeenstemming. Zo zijn de Zwijndrechtenaren verdeeld over of zij een burgemeester willen, die een stabiele factor is of een enthousiaste vernieuwer is. Er is een lichte voorkeur voor een burgemeester die focust op de uitdagingen van de toekomst in plaats van vandaag. En ze hebben net iets liever een burgemeester die handhaaft bij overlast in plaats van in gesprek gaat. Op de vraag of een burgemeester vooral moet gaan voor een goede sfeer of het beste resultaat, kiezen net iets meer inwoners voor een goede sfeer.
Inwoners van Zwijndrecht typeren hun gemeente vooral met de woorden 'betrokken' en 'rust'. Op de vraag welke plek in de gemeente ze de toekomstige burgemeester graag zouden laten zien, worden opvallend vaak het Veerplein, Heerjansdam en groene plekken zoals het Develbos genoemd.

Lees de gehele rapportage met de uitkomsten van de online inwonerspeiling nieuwe burgemeester. 

Profielschets

De uitkomsten werden door de gemeenteraad gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dit is een overzicht van eigenschappen en ervaring waar de toekomstige burgemeester aan moet voldoen. Op basis van de input van inwoners, ondernemers maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen werd de profielschets in de openbare raadsvergadering van maandag 6 november 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, was bij deze vergadering aanwezig om de profielschets in ontvangst te nemen. Bekijk de video: 

Toekomstige burgemeester

De gemeente Zwijndrecht zoekt 'een burgemeester van en voor alle inwoners, een burgemeester die betrokken en empathisch en duidelijk en daadkrachtig is'. Kandidaten moeten zich herkennen in het profiel van een benaderbare en betrokken burgemeester, die beslissingen durft te nemen en Zwijndrecht trots doet zijn op de gemeente en de gemeenschap. Voor de toekomstige burgemeester wachten er vier belangrijke opgaven:

  1. De burgemeester is van en voor alle inwoners; de burgemeester werkt actief aan een Zwijndrechtse samenleving, met onderling vertrouwen, met actief betrokken inwoners, waar mensen naar elkaar luisteren en waar elke mening telt;
  2. Daadkrachtig hoeder van orde en veiligheid; met druk bevaren rivieren, een A16 die dwars door de gemeente gaat, rangeerterrein Kijfhoek en veel chemische en zware industrie, heeft Zwijndrecht een hoog risicoprofiel. Dit vraagt een burgemeester die voortdurende alert en scherp is in de handhaving van afspraken en protocollen.
  3. De burgemeester bouwt aan een sterk profiel van Zwijndrecht in de regio; in de regio Smart Delta Drechtsteden werken acht gemeenten met bedrijfsleven en onderwijs samen aan wonen, bereikbaarheid, werken, nieuwe energie en economie. Om kansen te verzilveren laat de burgemeester namens Zwijndrecht een krachtig geluid horen.
  4. De burgemeester is de regisseur van het samenspel tussen college, gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie; bouwen aan vertrouwen staat centraal in het raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht 2.0'. Dat geldt voor de relatie van de gemeente met de samenleving, maar ook voor het samenspel binnen het gemeentehuis. De burgemeester neemt daar de regie in.

Lees de gehele profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht.