Nieuwe burgemeester gezocht

De gemeente Zwijndrecht zoekt een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vraagt inwoners, ondernemers en organisaties in Zwijndrecht mee te denken over het profiel voor de nieuwe burgemeester.

Via www.mijnburgemeesterzwijndrecht.nl kan iedereen tot en met 24 september aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De gemeenteraad is nieuwsgierig of Zwijndrecht vindt dat de nieuwe burgemeester bijvoorbeeld een stabiele factor of een enthousiaste vernieuwer moet zijn. Of dat de nieuwe burgemeester zich vooral richt op de uitdagingen van vandaag of juist op de uitdagingen van de toekomst. En of de burgemeester zakelijk blijft of ook gevoelens laat zien.

Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 3 minuten. Wie dat wilt, kan zijn gegevens doorgeven om kans maken op een meet & greet met de nieuwe burgemeester.

Vul de vragenlijst in

Profielschets

Een onafhankelijk onderzoeksbureau neemt de enquête af. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dit is een overzicht van eigenschappen, kennis en ervaring die de nieuwe burgemeester moet hebben. Op basis van wat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden belangrijk vinden en aandragen, stelt de gemeenteraad een profiel voor de nieuwe burgemeester op. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, in een vergadering van de raad. Op advies van de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open en start de sollicitatieprocedure.   

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit 3 fases:

  • Fase 1: openstelling vacature
  • Fase 2: selectie sollicitanten
  • Fase 3: benoeming

U kunt de procedure stap voor stap volgen.