Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en is daarom de baas in de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen.

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De raad in Zwijndrecht bestaat uit 27 raadsleden. De griffie ondersteunt de gemeenteraad.

De rol van de raadsleden

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraad maakt de begroting en controleert het financiële jaarverslag van de gemeente. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Zwijndrecht, om deze rol goed te kunnen uitoefenen is goed contact met de inwoners heel belangrijk.

De rol van de burgemeester en van de wethouders

De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. De wethouders worden door de raad benoemd. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad en stemmen dus niet mee over hun eigen voorstellen. De burgemeester en wethouders vormen samen het college, dit is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Politieke Markt

De gemeenteraad vergadert op dinsdagavond in het gemeentehuis. Dit kan in een carrousel en/of een raadsvergadering, deze vergaderingen worden in Zwijndrecht 'Politieke Markt' genoemd en zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De carrousels bestaan uit meerdere vergaderingen over verschillende onderwerpen. Het onderwerp en de samenstelling van de vergadergroep verschilt steeds. Er kunnen twee vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden. Discussies vinden in deze vergaderingen plaats. Na bespreking in de carrousels vindt behandeling plaats in een raadsvergadering. In de raad vindt het debat plaats en worden besluiten genomen over de onderwerpen die (in principe) eerder besproken zijn in de carrousel. 

Oriëntatieavonden en werkbezoeken

Als er belangrijke onderwerpen worden besproken tijdens een raadsvergadering, kan de raad voorafgaand een oriëntatieavond organiseren. Tijdens een oriëntatieavond laten de raadsleden zich informeren over bepaalde onderwerpen, zodat zij zich voor kunnen bereiden op de besluitvorming. Deze oriëntatieavonden zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis of op locatie. Ook gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Ze nemen dan zelf een kijkje op locatie, bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging, op een school, bij een bedrijf of in de wijken. 

Publiek is welkom

De gemeenteraad vergadert  in het gemeentehuis en is publiek weer van harte welkom bij alle openbare vergaderingen. Bekijk de actuele agenda De vergaderingen kunnen  ook vanuit huis worden gevolgd  en terug worden gekeken via de video live verbinding. en (grotendeels) via ATOS TV.  Bij de carroussel en raadsvergadering kunt u ook inspreken. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met griffie@zwijndrecht.nl