Contact met de raad

Wilt u inspreken, meepraten met de politiek, zelf een onderwerp aandragen of een vraag stellen aan de raad? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Inspreken 

Zijn er zaken binnen de gemeente waar u zich zorgen over maakt? Met het spreekrecht kunt u de gemeenteraad informeren of op de hoogte stellen van uw mening. U bent welkom tijdens de openbare carrousel- en  raadsvergaderingen van de gemeenteraad. 

U kunt voor ieder onderwerp in de carrousel vragen of u het woord mag voeren. Ook in de raad kunt u spreekrecht aanvragen voor de niet geagendeerde onderwerpen Graag tenminste vier uur vóór aanvang van de carrousel aanmelden bij de griffie. Stuur een mail naar  naar griffie@zwijndrecht.nl of bel 078 7703514

Inspreektijd

Als u zich heeft aangemeld om in te spreken, krijgt u van de voorzitter van de vergadering maximaal 5 minuten de tijd om de raad toe te spreken. Zijn er meer dan 6 insprekers? Dan krijgt u minder spreektijd. De totale inspreektijd kan nooit langer zijn dan de duur van de vergadering.
De raad gaat niet met u in discussie. Uw mondelinge bijdrage wordt door de leden betrokken in de beraadslaging.

Bij vergaderingstukken treft u een overizcht van de komende raadsvergaderingen aan en de onderwerpen die besproken worden. 

 

Brief sturen

Heeft u een vraag aan de raad dan kunt een brief of mail sturen. Deze wordt verspreid onder de leden van de raad via een openbare stukkenlijst. Hier ontvangt u bericht van en het zaaknummer wordt met u gedeeld. In verband met de privacy van de briefschrijver wordt uw brief/mail geanonimiseerd. Wilt u dat we uw brief/mail op vertrouwelijke wijze delen met de raad dan kunt u dit altijd aangeven. Bij uitvoerende/inhoudelijke zaken vragen wij altijd het college om te reageren. In alle andere gevallen is het is aan de politieke partijen zelf al dan contact met u op te nemen en/of gehoor te geven aan uw brief. U kunt uw brief/mail  sturen naar:

griffie@zwijndrecht.nl

óf naar 

Gemeente Zwijndrecht

t.a.v. de griffie
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

U kunt ook rechtstreeks een mail sturen het betreffende raadslid. Bekijk een overzicht van de raadsleden.  

 

Digitale nieuwsbrief: de RaadsFlits 

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van nieuws van de gemeenteraad? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief de RaadsFlits.

 

Burgerinitiatief

De gemeenteraad van Zwijndrecht wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Zwijndrecht. Iedereen vanaf 14 jaar (kiesgerechtigde leeftijd) heeft met het Burgerinitiatief de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. U kunt met het burgerinitiatief uw voorstel op de agenda van de raad zetten.

Indienen

Iedere inwoner van Zwijndrecht (die 14 jaar of ouder is) kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk of zelfs de stad. Wilt u nieuwe festiviteiten in Zwijndrecht? Of denkt u aan meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan Zwijndrecht veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen! Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief. De raad neemt uiteindelijk een beslissing en laat weten wat er met uw voorstel gaat gebeuren.

Meer informatie

In de Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht leest u meer informatie over het Burgerinitiatief, de voorwaarden en spelregels. Heeft u vragen? Mail of bel  met de griffie via griffie@zwijndrecht.nl of 078 - 77035154