Open Data Zwijndrecht

Open Data

De gemeente Zwijndrecht en andere Drechtsteden-gemeenten publiceren vanaf 28 oktober 2016 op www.dataplatform.nlAfbeelding 1 een groot aantal gegevens voor het grote publiek, onder de noemer 'open data'. Op het dataplatform wordt een overzicht getoond van de beschikbare open data van de gemeente Zwijndrecht en andere Drechtsteden.
Op dit moment gaat het heel concreet om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden en klachtenmeldingen uit wijken.

Als u tips heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op. In de toekomst zullen Zwijndrecht en de Drechtsteden meer datasets publiceren. De gemeente Zwijndrecht werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.

Open data is:

  • openbare data,

  • zonder auteursrechten of rechten van derden,

  • bekostigd uit publieke middelen,

  • verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie,

  • liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,

  • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Proclaimer en privacystatement Open data Zwijndrecht