De Zwijndrechtse Heugel

U kunt iemand voordragen voor de "Zwijndrechtse Heugel" De gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de plaatselijke gemeente. Na een positief collegebesluit wordt de onderscheiding door de burgemeester uitgereikt. Personen die ervoor in aanmerking komen, zijn burgers die zich hebben ingezet voor de stad Zwijndrecht op het gebied van bestuur, economie, kunst, cultuur, maatschappelijke zorg, milieu, religie of sport. Ook Zwijndrechtenaren die een zeer belangrijke prestatie of initiatief hebben geleverd of een bijdrage hebben geleverd aan een positief imago van de stad Zwijndrecht kunnen voor de erespeld in aanmerking komen. Een Heugel kan ook aangevraagd worden voor personen die een onbezoldigde bestuursfunctie van minstens 10 jaar hebben verricht of vrijwilligers die (buiten familiebanden) 15 jaar vrijwilligerswerk in Zwijndrecht hebben gedaan.
Kent u iemand in uw omgeving die aan deze criteria voldoet, neem dan contact op met Yvonne Grit 078 770 35 08 / y.grit@zwijndrecht.nl