Zwijndrecht opnieuw getroffen door hevige, lokale regenbui

Zwijndrecht is maandagmiddag opnieuw getroffen door een hevige, lokale regenbui die op verschillende plaatsen voor wateroverlast heeft gezorgd. Om ervoor te zorgen dat het water zo snel mogelijk weg kon, heeft de Buitendienst van de gemeente in samenwerking met het waterschap direct het waterpeil in de vijvers en ander open water laten zakken. Op die manier ontstond er ruimte voor het overvloedige regenwater en liep dit niet terug het riool in.

De brandweer schoot bewoners van een tiental adressen waar wateroverlast werd gemeld te hulp bij het wegpompen van het water. Rond 18.30 uur was de laatste melding afgehandeld.

"Allereerst is het buitengewoon vervelend voor gezinnen en ondernemers die overlast of hinder hebben ondervonden", zegt loco-burgemeester Tycho Jansen. "De eerste indruk nu er opnieuw zo'n zware regenbui over Zwijndrecht trok is, dat hulp- en ondersteunende diensten gezamenlijk snel paraat waren en goed gecoördineerd de overlast hebben bestreden."

Op social media spraken verschillende inwoners hun zorgen uit over de vissen in de vijvers en sloten. Tijdens de laatste hoosbuien in juni was er sprake van grote vissterfte omdat er afvalwater in het oppervlaktewater terecht kwam. Hier zijn planten en dieren gevoelig voor.
Omdat er bij de hoosbui van maandagmiddag veel minder overstort was, is de verwachting dat er geen of nauwelijks vissterfte zal zijn. Er wordt op dit moment maximaal gespoeld om vers water aan te voeren. Medewerkers van de gemeente houden de waterstand en –conditie in de vijvers deze week goed in de gaten om vissterfte te voorkomen.

Hevige regenbuien zoals vanmiddag en ook afgelopen juni komen steeds vaker voor. Net als op veel andere plekken in Nederland is ons huidige rioleringsstelsel daar niet op berekend. De gemeente werkt nauw samen met het waterschap aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering die behalve periodes van droogte ook hoosbuien met zich meebrengen. Zo wordt bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken en watervriendelijke tuinen gestimuleerd. Groene daken houden het regenwater als een spons vast. Ook worden bijvoorbeeld de parkeervakken van het vernieuwde parkeerterrein van winkelcentrum Walburg voorzien van stenen die waterdoorlatend zijn, om zo bij regenbuien water te kunnen bergen.