Reageren op het Woonplan Zwijndrecht?

Inspraak tot 6 november

Reageren op het Woonplan Zwijndrecht?

In het Woonplan staat beschreven wat de gemeente Zwijndrecht, samen met haar lokale partners, kan bijdragen aan de regionale woonvisie Goed Wonen in de Drechtsteden. Wilt u reageren of heeft u ideeën? Dit kan tot 6 november 2019.

Evenwichtige bevolkingsopbouw
De hoogste prioriteit is de realisatie van een evenwichtige bevolkingsopbouw en groei van de regionale economie. Dit staat ook beschreven in het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2018-2022. De onevenwichtige bevolkingssamenstelling in onze gemeente is het gevolg van een onevenwichtig woningaanbod. Al sinds 2008 is ons beleid daarom om nieuwbouw zoveel mogelijk in het duurdere segment te realiseren. Zo werken we aan een toekomstbestendige gemeente.

Daarnaast willen we een evenredige bijdrage blijven leveren aan de huisvesting van minder koopkrachtige en anderszins kwetsbare huishoudens in sociaal-economisch gemixte wijken. Ook willen we ruimte bieden aan de bijzondere woonwensen van onder andere arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, aanhangers van de tiny house movement en langdurig zorgbehoevenden. Tot slot ligt er een grote opgave om de bestaande woningvoorraad geschikt te maken voor de energietransitie en de vergrijzing. De komende jaren kijken we hoe we huiseigenaren hier het best bij kunnen ondersteunen.

Lees het Woonplan Zwijndrecht hier.

Wilt u reageren op het woonplan? Stuur een mail naar P. van der Wekken, gemeente Zwijndrecht, p.van.der.wekken@zwijndrecht.nl