WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media verschijnen berichten dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit komt door de manier waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserves zijn betrokken in de waardebepaling. Hierover zijn gerechtelijke uitspraken geweest. 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens de gemeente de WOZ-waardering uit. GBD stuurt namens de gemeente alle appartementeigenaren een brief met uitleg hierover. Ben u appartementeigenaar, dan ontvangt u deze brief tussen 26 februari en 29 februari 2020. 

Onderzoek

Op dit moment onderzoekt GBD de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde.

Wachten met bezwaar indienen

Eigenaren van appartementen mogen een bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde. GBD vraagt echter om dit nog niet te doen. Eigenaren krijgen uiterlijk 28 maart 2020 schriftelijk bericht over de uitkomsten van het onderzoek en de specifieke gevolgen voor de WOZ-waarde van hun appartement. Dat is twee weken vóór het verstrijken van de bezwaartermijn.