Voortzetting BIZ Groote Lindt een feit

Ondernemers op bedrijventerrein Groote Lindt hebben in september hun stem uit kunnen brengen voor de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Groote Lindt. Deze formele draagvlakmeting vond plaats in navolging op de instemming van de gemeenteraad over de voortzetting van de BIZ Groote Lindt. Onder toeziend oog van notaris Bierenga zijn de stemmen geteld en werd duidelijk dat er onder ondernemers geen twijfel was over de voortzetting van de BIZ. Dit betekent dat deze voor de periode 2021-2025 in stand blijft en de verordening in werking treedt. We hebben er het volste vertrouwen in dat de BI0Zone, net als in de voorgaande periode, een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsomgeving op Groote Lindt.

BIZ Groote Lindt
Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven Investeringszone van kracht. Het parkmanagement wordt uitgevoerd door Parktrust. In een BIZ werken ondernemers binnen een bepaald gebied, zoals bedrijventerrein Groote Lindt, samen aan het beheer en voorzieningen op en rond het terrein. Door gezamenlijk de kosten te delen, kunnen investeringen worden gedaan die het bedrijventerrein een schone, goed onderhouden en veilige uitstraling geven.